Wcześniej opisałam na czym polega podział celów edukacyjnych według Benjamina Blooma. Teraz pora się zająć praktycznym wykorzystaniem tej teorii do układania pytań testowych.

W 1956 Benjamin Bloom wydał książkę pt. ”Taxonomy of educational objectives”, w której opisał swój system klasyfikacji celów nauczania w oparciu o poziom zrozumienia niezbędny do opanowania danego celu. System ten jest znany szerzej jako Taksonomia Blooma. Bloom zaproponował rozróżnienie sześciu etapów poznawczych w procesie uczenia się. Do każdego z nich przypisał okreslone czasowniki, które charakteryzują odpowiadający mu proces.

Oto one, od najniższego do najwyższego:

Narzędzia autorskie to wszystkie narzędzia informatyczne służące do opracowywania elementów kursów online. Są to m.in. edytory HTML, oprogramowanie służące do obróki grafiki i zdjęć, programy do wykonywania animacji i symulacji czy do obróbki materiału filmowego.

Platformy eLerningowe to narzędzia informatyczne umożliwiające zarządzanie i administrowanie działaniami związanymi ze szkoleniami w firmie.

Podczas planowania tradycyjnego szkolenia mamy do wykorzystania szereg różnych technik szkoleniowych, np. wykład, pracę w małych zespołach czy odgrywanie ról. Przy ich projektowaniu postępuje się według określonego planu. Tak samo jest w e-learningu. Ale program kursu online ma jeszcze jeden dodatkowy element – potrzebne są informacje jak używać technologii, aby zaproponowane metody szkoleń były efektywne.

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów na temat uczenia się przez internet jest ten, że jest to zupełnie inny rodzaj szkolenia niż tradycyjne. Tym samym reguły, które obowiązują przy zwykłych szkoleniach, tutaj nie mają miejsca. Nic bardziej mylnego.

Główna i podstawowa różnica między szkoleniem tradycyjnym a tym online dotyczy komunikacji oraz sposobów przestawiania materiału szkoleniowego. Pozostała część jest właściwie niezmieniona. Przede wszystkim taka sama jest budowa mózgu uczestników i tym samym proces uczenia się wciąż jest taki sam.

Pięć opisanych przez mnie kroków dotyczy właściwie każdej formy treningu online (więcej informacji na temat różnych form można znaleźć na tej stronie: https://cerno.pl/blog/2-od-czego-zaczac. Zapraszam do lektury.

Zazwyczaj do oceny efektów szkoleniowych w e-learningu używa się tych samych metod, co w tradycyjnej formie. Najczęściej stosowaną jest metoda Kirkpatrika (więcej informacji o tej metodzie znajdziesz na tej stronie: https://www.akademiaparp.gov.pl/pigulka-wiedzy/270/ocena-efektow-szkolenia-metoda-kirkpatricka).

Oceniając szkolenia online nie można zapominać, że są to obecnie bardzo różne formy: hybrydowe, połączenie samodzielnej nauki i pracy w grupach, połączenie szkoleń tradycyjnych i elementów online, microlearning, filmy szkoleniowe itp. Do tego w różnych organizacjach różne grupy uczestników są szkolone w odmienny sposób. Stąd model Kirkpatrika zdecydowanie nie jest wystarczający do kompleksowej oceny e-szkoleń. Jak zatem możemy inaczej ocenić e-kurs?

Definicje terminu e-learning


Zacznijmy od tego, co oznacza literka "e" w słowie e-learning. To skrót od angielskiego słowa "electronic", tłumaczony najczęściej jako "elektroniczne, elektroniczny". Samo "learning" to "uczenie się" i to "się" jest ważne, bowiem jedną z cech odróżniającą e-learning od innych form jest większy nacisk na samokształcenie.