Podczas planowania tradycyjnego szkolenia mamy do wykorzystania szereg różnych technik szkoleniowych, np. wykład, pracę w małych zespołach czy odgrywanie ról. Przy ich projektowaniu postępuje się według określonego planu. Tak samo jest w e-learningu. Ale program kursu online ma jeszcze jeden dodatkowy element – potrzebne są informacje jak używać technologii, aby zaproponowane metody szkoleń były efektywne.

 

Najczęściej używaną metodą projektowania i opracowywania e-kursów jest tzw. ISD, czyli Instructional Systems Design (znany również jako ISDD – Instructional Systems Design & Development). Pozwala na określenie potrzeb przyszłego uczestnika i dostosowanie do nich udostępnianych treści i technik wspomagających uczenie się.

Takich modeli do tej pory powstało ponad 100. Prawie wszystkie obejmują cztery elementy: uczestników, cele, metody i ocenę końcową (Clark & Mayer, 2003) Jednym z najbardziej rozpowszechnionych jest model ADDIE. Jego nazwa jest akronimem utworzonym od słów: Analyze, Design, Development, Implementation i Evaluation – co można przełożyć się na język polski: analiza, projektowanie, rozwój, implementacja i ocena.

Co to jest scenariusz i jak go używać?

Scenariusz przygotowywany do e-kursu to dokument, który określa ważne elementy wizualne, tekstowe i audio, interakcje i rozgałęzienia (czyli jak będzie wyglądał następny krok uczestnika kursu) oraz opisuje każdy ekran w kursie. Może też zawierać cele ogólne i szczegółowe danego kursu. 

Dobrze przygotowany scenariusz:

  • jest prosty w zastosowaniu dla osób przygotowujących materiały,
  • ma logiczną i jednolitą konstrukcję,
  • obejmuje wszystkie elementy szkolenia,
  • określa zasady nazewnictwa i numeracji,
  • określa zasady przygotowania wszystkich elementów graficznych do kursu.

Scenariusz powstaje na początku pracy nad kursem, w fazie rozwojowej. Osoba lub zespół odpowiedzialny za przygotowanie scenariusza musi mieć pełną wiedzę na temat szkolenia, począwszy od założeń i oczekiwanych efektów, poprzez wybranie narzędzi i kończąc na sposobie weryfikacji wyników. Jeśli przy kursie pracuje cały zespół, scenariusz określa, co będzie robił grafik, co ma przygotować ilustrator, kiedy powinien wejść narrator i jakie interakcje powinien przygotować programista.

Scenariusz może mieć formę tekstową i wizualną. Szablon do scenariusza można stworzyć w:

Co zazwyczaj zawiera scenariusz:
•    Informacje, jak opracować kurs od strony technicznej.
•    Informacje, jak przygotować kurs na platformie edukacyjnej.
•    Informacje, jaki będzie sposób dostarczania i przygotowania materiałów tekstowych.
•    Informacje, jaka ma być struktura kursu.
•    Szablon pytań.
•    Szablon ekranu.
•    Szablon scenki animowanej.


Przykłady gotowych wzorów scenariusza można zobaczyć i ściągnąć z tych stron
:

http://theelearningcoach.com/resources/storyboard-depot/

https://community.articulate.com/downloads/course-design/storyboards

https://elearning.net/free-elearning-storyboard-template/


Przykład scenariusza po polsku dla platformy Moodle (rozdział III)
:

http://www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=Poradnik_kno.pdf


Powiązane artykuły:

http://blogs.articulate.com/rapid-elearning/create-pre-assessment-scenarios-e-learning/

http://blogs.articulate.com/rapid-elearning/building-scenarios-for-e-learning/

http://elearningindustry.com/effective-branching-scenarios-in-elearning-5-tips-for-elearning-professionals

http://elearningindustry.com/the-basics-of-scenario-based-e-learning

 

Licencja Creative Commons
Ten artykuł jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.