Narzędzia autorskie to wszystkie narzędzia informatyczne służące do opracowywania elementów kursów online. Są to m.in. edytory HTML, oprogramowanie służące do obróki grafiki i zdjęć, programy do wykonywania animacji i symulacji czy do obróbki materiału filmowego.

Czym dokładnie są narzędzia autorskie? Definicja zależy od tego, kogo się o to spyta. Ogólnie rzecz biorąc narzędzia autorskie są oprogramowaniem używanym do opracowywania kursu jaki i poszczególnych elementów multimedialnych. Wśród nich są narzędzia pozwalające stworzyć wszystkie elementy kursu, takie jak tekst, grafika czy pytania testowe. Z tych poszczególnych elementów możemy wykreować kompletny kurs z nawigacją i odpowiednim menu.

Narzędzia autorskie posiadaj wiele funkcji, różnie kosztują i wymagają różnych umiejętności. Niektóre z nich są bardzo proste, mają szablony, kreatory i funkcje, które działają podobnie jak zwykłe oprogramowanie (takie jak Word czy PowerPoint). Inne pozwalają na większą elastyczność w projektowaniu, ale są trudniejsze do obsługi, niektóre nawet wymagają znajomości jakiegoś języka programowania.

Wybór odpowiedniego narzędzia wymaga zastanowienia się nad kosztami, przyszłym rozwojem firmy (jakie kursy będą rozwijane i jakie funkcje będą potrzebne teraz i w przyszłości) oraz jaki jest poziom umiejętności użytkowników.

Klasyfikacja narzędzi autorskich

  • Narzędzia sieciowe - czyli takie, do obsługi których wystarczy tylko przeglądarka internetowa i dostęp do sieci. Zazwyczaj są one bardzo proste w obsłudze i dlatego często wykorzywane. Stąd łatwo znaleźć w sieci tutorial pokazujący jak się obsługuje dany program. Ich główną wadą  jest to, że zazwyczaj nie są one zaprojektowane specjalnie dla e-learningu. Jeśli mamy wiele niestandardowych elementów takie proste oprogramowanie może nie wystarczać.
  • Edytory HTML - to oprogramowanie umożliwiające tworzenie stron w HTML-u. Kursy tworzone w tych edytorach są łatwe do aktualizacji i dobrze funcjonują na różnych systemach operacyjnych. Dodatkowo programiści mogą korzystać z języków programowania takich jak JavaScript do tworzenia zaawansowanych funkcji.

Uwaga! Jeśli chcesz stworzyć kursy funkcjonujące na iPhone lub iPadzie sprawdzaj narzędzia obsługujące HTML5, a omijaj format Flash. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić swój kurs na tych urządzeniach, zanim zdecydujesz się na wykorzystanie któregoś z narzędzi.

  • Narzędzia do tworzenia elementów multimedialnych - umozliwiają tworzenie elementów treści szkoleniowej np. fragmentów tekstu, schematów graficznych, map myśli, animacji, filmów, symulacji oraz testów czy krótkich gier edukacyjnych. Na rynku dostępny jest szeroki wybór takich narzędzi, zarówno w wersji darmowej jak i komercyjnej, stąd każdy może wybrać narzędzie odpowiednie dla siebie. Poniżej zamieściłam linki do niektórych dostępnych w internecie.

http://www.e-mentor.edu.pl/aps/lista

http://www.enauczanie.com/narzedzia

  • Narzędzia autorskie przeznaczone dla e-learningu -Wiele lat temu bez umiejętności programowania, nie dało się uruchomić żadnego e-szkolenia. Dzisiaj na rynkuu mamy bardzo dużo dostępnych prostych narzędzi, pozwalających na szybkie uruchomienie takiego kursu. Są one często oparte na szablonach czyli proste w użyciu. Są również narzędzia bardziej skomplikowane, ale wymagające tylko korzystania z menu czy okien dialogowych, a nie kodowania. Takie narzędzia sprawdzają się kiedy trzeba szybko zmodyfikować szkolenie lub gdy ekspert pracujący nad treścią może ją również zamieszczać bezpośrednio w kursie. 
    Wadą takich narzędzi jest to, że mają ograniczoną liczbę funkcji.

Najlepsze narzędzia autorskie w 2018 roku:

 http://www.pcmag.com/roundup/348022/the-best-elearning-authoring-tools

200 narzędzi autorskich w kolejności alfabetycznej:

http://c4lpt.co.uk/directory-of-learning-performance-tools/instructional-tools/

 

Licencja Creative Commons
Ten artykuł jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.