Wcześniej opisałam na czym polega podział celów edukacyjnych według Benjamina Blooma. Teraz pora się zająć praktycznym wykorzystaniem tej teorii do układania pytań testowych.

 Jak zapewne pamiętasz, Szanowny Czytelniku, Bloom podzielił cele nauczania na 6 etapów poznawczych: (więcej na ten temat możesz przeczytać w tym wpisie: https://cerno.pl/blog/47-taksonomia-celow-szkoleniowych-benjamina-blooma):

  1. Wiedza – umiejętność przywoływania słów, faktów i pojęć.
  2. Zrozumienie – umiejętność zrozumienia tematu i wymiany informacji.
  3. Zastosowanie – umiejętność zastosowania ogólnej wiedzy do rozwiązania nowego problemu.
  4. Analiza – umiejętność rozłożenia koncepcji na części i zrozumienia ich wzajemnych relacji.
  5. Synteza – umiejętność zbudowania z istniejącej wiedzy nowego wzoru lub koncepcji.
  6. Ewaluacja – umiejętność dokonywania rzetelnych osądów co do wartości nowych koncepcji.

Przy konstruowaniu pytania testowego warto zastanowić się najpierw z jakiego poziomu zrozumienia materiału ma to być pytanie. Czy wystarczy nam ocena zapamiętanej wiedzy, czy też zależy nam również nad sprawdzeniem jej zastosowania? Poniżej zamieściłam tabelkę z przykładami różnych pytań do różnych poziomów.

Bloom zastosowanie

Kategorie Blooma są uszeregowane hierarchicznie czyli wiedza to najniższy poziom poznania, a ewaluacja – najwyższy. Jest znacznie łatwiej uchwycić niższe poziomy taksonomii, trudniej dokonywać pomiarów na wyższych poziomach.

Nie należy się zbytnio przejmować dokładnym rozróżnieniem pomiędzy sześcioma poziomami, tak jak je definiuje Bloom. Na przykład zrozumienie i zastosowanie są często traktowane jako jedno i to samo, bo właśnie zdolność zastosowania tego, czego oceniany się nauczył, wskazuje na poziom zrozumienia. W dzisiejszych czasach większość teoretyków największą uwagę przykłada do rozróżnienia pomiędzy poziomem wiedzy a pozostałymi poziomami.

 

Licencja Creative Commons
Ten artykuł by Cerno.pl jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.