Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce - uwarunkowania i szanse rozwoju

Centrum Cyfrowe opublikowało najnowszy raport Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce – uwarunkowania i szanse rozwoju, w którym została przeanalizowana sytuację otwartych zasobów w Polsce. Autorzy dołożyli starań, aby uchwycić dynamikę zmian, jakie w związku z pojawianiem się coraz większej liczby otwartych zasobów edukacyjnych przechodzi polska szkoła i opisanie tych zmian w szerokim kontekście.

Czytaj więcej...

Wychowanie do życia w cyfrowym świecie

Jest już dostępna nowa publikacja Fundacko Panoptykon "Wychowanie do życia w cyfrowym świecie". Jest to przewodnik dla nauczycieli starający się odpowiedzieć na pytania: jak uczyć dzieci i młodzież korzystania z nowych technologii w sposób świadomy i odpowiedzialny? Jak angażować rodziców uczniów do działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych dzieci? Do przewodnika została dołączona broszura z przykładowymi scenariuszami zajęć i pomysłami na przeprowadzenie warsztatów dla rodziców.

Czytaj więcej...